Seniorklub Rambøll Aarhus

Besøg på Letbanens Service og adm. center den 19. nov 2019

Vi var 12 deltagere, der drog ud langs banelinien for at finde frem til Letbanens Servicenter, som ligger ude forbi Ringgadebroen.

Jan Eriksen og Dir. Michael Borre fortalte om Letbanens driftsituation og der var flere spørgsmål til de kvaler der hersker med rim mm.

Michael Borre fortalte om de fremtidige etaper og på plancher blev vist Etape 2 til Brabrand, Aarhus Ø og mod Hinnerup, men der er også yderligere planer i fremtiden. Det hele er dog betinget af en række politiske beslutninger. Efter orienteringen blev vi vist rundt i serviceområdet og så driftcenteret med oversigtsdiagrammer og overvågningskameraer og på værkstedet med 3 spor hvor togene kommer til service og hvor f.eks.hjulene rettes af efter slid med nogle avancerede maskiner. Der er en del oplevelser med slid på hjulene. Det var et meget spændende besøg og se hvor meget der skal til, for at få et Letbanesystem til at køre.

 

Efterårsfrokost den 8. okt 2019

Efterårsfrokosten havde samlet 22 deltagere, så det var herligt at se så mange af vore medlemmer. Vi havde valgt en tirsdag til mødet og det ramte den næsten kødløse dag i kantinen, men vi fik sund mad fra buffeten og kage til kaffen.

Efter frokost kom Tonni Kristiansen fra Rambøll København og berettede om Jernbanesituationen i Danmark  set fra et Rambøll synspunkkt. Det var imponerende så meget der er i gang inden for letbaner og jernbaner i ind og udland. Lokalt har Rambøll opgave med en VVM undersøgelse af etape 2 for Letbanen i Aarhus. Det er så aktuelt, at vi i november har et besøg på Letbanens service og adm. center.

 

Rundvisning på Aarhus Rådhus den 27. aug. 2019.

Det blev et meget vellykket besøg på Aarhus rådhus. Vi var 20 deltagere og med Leif Rydberg som guide fik vi en meget omfattende beretning om de forskellige lokaler i huset. Vi var i bryllupslokalet med meget flotte udsmykniger på væggene og her kommer ca 1000 par forbi. Vi var i byrådssalen og fik beretningen om lokalet med det flotte gulvtæppe, der viser byen. På væggene hænger portrætter af de tidligere borgmestre. I rådhushallen er der et meget flot maleri af menneske skikkelser i blåt og hvidt og med byens markante bygninger. Vi sluttede af med en tur i elevatoren op i  tårnet, herfra var der en fantastisk udsigt og klokkespillene lod høre fra sig. Som afslutning gik vi på Rådhuscafeen og fik en kop kaffe og en kage, der ikke har set sin mage.

Besøg i Kolding, Trapholt museet og Koldinghus den 8. maj 2019

 

Generalforsamling og forårsfrokost den 1. april 2019

Vi havde så den årlige generalforsamling med 23 deltagere med beretning og valg. Jens Jørgen Høgsberg ledede slaget gang. Se referat  fra generalforsamlingen. 

Forårsfrokosten blev med hvad husets buffet tilbyder hertil drikkevarer og kaffe med kage. Efter frokost kom Ole Beck Jensen og fortalte om projektet i Gellerup området hvor  han har har haft sin gerning i en række år. Det er imponerende projekter man er i gang med og området bliver virkelig ændret med nedrivning og nye huse.  Det bliver så spændende om det lykkes at få drejet væk fra det profil, der er for Gellerup.                                                                                                                        

 

Besøg på Thorsø Biogasanlæg den 27.feb. 2019

Det blev en fin dag med solskin hvor vi besøgte Thorsøe Biogasanlæg. Vi var 14 deltager og vi fik en meget engageret rundvisning og forklaring om biogasanlægget af driftleder Brian Laursen. Biogasanlægget behandler 170.000 tons materiale heraf 150.000 tons gylle samt 20.000 tons forskellige energiholdige stoffer: rest produkt fra Olie møllen i Aarhus, hestegødning og affald fra levnedsmiddelproduktion og andet. Gassen leveres til Thorsø Fjernvarmeværk, der leverer varme til byen. Biogasanlægget er et miljøanlæg, der omdanner den behandlede gylle til en mindre lugt holdig fase, men med et højere gødningsindhold, som leveres tilbage til de ca 45 leverandører som gødning til markerne. Efter besøget drog vi til Hammel kulturhus In-side og fik en hyggesamling over kaffe og kage.

 

Besøg på Studstrupværket den 30. okt  2018

 Vi har set hen til dette besøg på et anlæg hvor mange har brugt væsentlige dele af arbejdslivet. Vi var 14 deltagere hvor ledsagere denne gang ikke var inviteret med.

Vi fik en gevaldig rundvisning af maskinmester Viggo Warming, der har været på værket i mange år og kunne fortælle om udviklingen i værkets energihistorie. Det startede som et el-kraftværk med 4 blokke, men er nu reduceret til en fjernvarmecentral, der laver lidt strøm en gang i mellem. De 4 blokke er reduceret til 2 hvor det kun er blok 4, der kører og med blok 3 som reserve. Det startede med kul til alle blokke, men hen af vejen har der været lavet halmanlæg, der nu er skrottet og i dag er det træpiller, der er det primære brændsel. Når man gik i maskinsalen var der store huller i dækket hvor Turbiner og Generatorer har stået, så de resterende anlæg har god plads! Det er primært fjernvarme til Aarhus Fjernvarme, der er driftsgrundlaget og der er suppleret med 2x 40 MW el- kedler, som kan supplere kapaciteten. Vi sluttede af med en rundtur på udearealerne og det var imponerende at se, hvor meget anlæg og sikkerhed, der skal til for at sikre, at oplag af træpiller ikke brænder sammen inden de kommer i kedlen.

 

Efterårsfrokost den 23. okt. 2018

Efterårsfrokosten havde samlet mange medlemmer, vi var 23 deltagere, så vi har god tilslutning også i år

Thomas leverede en fin frokost hvor vi havde skåret lidt i omfanget, der var ikke forret men husets buffet og  en fin  kage til kaffen, men der lød ikke utilfredshed med omfanget. Der var rød og hvidvin og en god stemning.

Efter frokosten kom Jens Egdal fra Rambøll med et  spændende indlæg om Husets tilstand og vi må konstatere at Rambøll er et verdensfirma, når man ser på det verdenskort Jens satte op med nåle alle steder. Der var gang i butikken og travlhed og der tjenes penge. Jens fortsatte med sit eget område: infrastruktur og fortalte om projekter for udvidelse af E45 og Hærvejsmotorvejen, der også er på tegnebrættet med VVM undersøgelse. Kattegatbroen blev også vendt og Jens var ret sikker på, at den kommer ind i de trafikplaner, der kommer i de nærmeste år. Et meget spændende og udfordrende projekt er Bestsellers anlæg i Brande med et højhus på 320 m, der skaber en hel ny by uden for det eks. by. Et højhus af den størrelse kræver ekspertise, som ligger et eller andet sted i Rambøll, men det er ikke hver dag sådan et projekt opstår.

 

Besøg på Salling Rooftop den 12. sept. 2018

Vejret var med os da vi samledes på toppen af Sallings stormagasin. Vi var 21 deltagere og med Arkt. Siri Carlsen fra Rambøll fik vi en meget inspirerende rundvisning. Hun fortalte om ideen og hvordan den var opstået. Det er et imponerende anlæg, der er skabt og flere af os gik rundt og fandt tekniske anlæg, som er installeret i vores tid, men nu er bygget ind i de forskellige bygværker. Der er servering på toppen, scene til optræden og en glasplade man kan gå ud på og se ned på Strøget! Det har været en kæmpe succes med mange tusind besøgende. Ideen er efterfølgende gentaget på Salling i Aalborg.

Vi sluttede af med kaffe i Bistroen med snak og hygge, så det blev en fin dag.

 

Besøg i Botanisk have i Aarhus den 23. maj 2018

I strålende solskin var vi 16 deltagere, der fik en vældig spændende rundvisning i væksthusene. Vores rundviser Morten  boblede af viden og fortalte om alle de spændende planter og træer og vi fik et tydeligt indtryk af de opdelinger i landområder hvor man kan vise planter, temperaturer og fugtighed. Det blev en rigtig varm tur.

Vi sluttede af i Cafeen med kaffe og æblekage og snakken gik vældigt. Torben fra Kolding var med i dette første ,besøgsarrangement og vi snakkede om muligheder med besøg i Kolding.

 

Forårsfrokost og Generalforsamling 3. april 2018

Så var det tid for forårsfrokosten og den årlige generalforsamling. Der var meget fint fremmøde med 22 deltagere. Generalforsamlingen blev ledet af Jens Jørgen Høgsberg og med beretning, regnskab og valg af bestyrelsesmedlemmer gik det planmæssigt. Se referat fra årets generalforsamling.

Efter generalforsamling nød vi frokosten, der i år var sat op af den nye kok Thomas fra Huset Meyer, der nu driver kantinen og det var den vanlige nydelse. Efter frokost kom Gøsta Knudsen og fortalte om arkitektoniske forhold i Aarhus kommune hvor han har været Stadsarkitekt. Han fortalte om de overvejelser, der har været med byens udvikling og de muligheder, der tegnede sig ved åbning af havnearealer. Der blev også kommentarer fra salen om det koncentrerede byggeri på Aarhus Ø, men han fandt at det var en fin udvikling med byens vækst i den retning.

 

Besøg Ole Rømer Observatorie den 1. marts 2018

Vi havde planlagt et besøg på Ole Rømer Observatoriet og håbet på en klar himmel med stjerner og himmellegmer. Vi var 14 spændte deltagere, men himlen var overskyet. Vi fik dog en meget engageret rundvisning af en ung dame, der studerer astronomi på Universitetet og har sin gang på Observatoriet. Hun fortalte om teleskoper og vi bevægede os ud i mælkeveje og galakser og fik et virkelig flot indblik i det solsystem, vi er en del af og et indtryk af de afstande, der råder i universet. Hun fortalte om bygningen af et mega stort teleskop i Atacama økenen i Chile hvor Rambøll er involveret i nogle væsentlige stålkonstruktioner.

En virkelig spændende aften hvor man kan blive helt svimmel af at prøve at fatte, hvor vi befinder os i det store system.

 

Efterårsfrokost den 4. okt. 2017

Efterårsfrokosten havde samlet mange medlemmer, vi var 21 deltagere og et par afbud i sidste øjeblik, så vi har god tilslutning.

Morten leverede en fin frokost hvor vi havde skåret lidt i omfanget, der var ikke dessert og kage til kaffen, men der lød ikke utilfredshed med omfanget.

Efter frokosten kom Kai Olsen fra Rambøll Esbjerg med et virkelig spændende indlæg om Olie- gas situationen med de store globale linjer. Hvad er der til rådighed fortsat og hvordan ser Rambølls rolle ud i fremtiden, hvor Mærsk har overdraget til Det Franske selskab TOTAL. Kai berettede om Rambølls rolle i det, der er udført på Nordsøen og det var ganske imponerende hvor meget Rambøll har deltaget i. Kai nævnte ud over de kommende anlæg også opgaven med at rydde op som meget væsentlige opgave muligheder. Det var virkelig spændende informationer og Rambølls muligheder i Esbjerg ser fortsat gode ud selv om der er lidt opbremsning i situationen lige nu.

Tur til Energimuseet og Tangeværket den 23. aug. 2017

På en herlig solskinsdag mødtes vi ved Energimuseet i Tange ved Bjerringbro. Vi var 20 deltagere, der fik en meget inspirerende rundvisning af museumsinspektør Jytte Thorndahl, som viste sig at have været med helt fra begyndelsen kunne Flyndersøe konstatere fra sin tid i projektstarten. Planen med museet blev skabt i et samspil mellemElsam og Midtkraft hvor Rambøll var deltager.

Vi så vandkraftværket med de 3 generatorer, der i sin tid kunne forsyne 25% af Jyllands elforbrug i 1920-erne.! Vandkraftværket blev skabt på baggrund af den energikrise, der var efter 1. verdenskrig hvor kul blev en mangelvare og var dyrt og her skabte man så den kunstige Tangesø.

Det var et meget spændende museeum, hvor man havde indrettet forskellige huse med typiske installationer fra 1920, 1930 og 1950- erne. I den fjerne ende af museet er der en udstilling af sol og vind teknologi med modeller af de tidlige vindmøller fra Gedser og Askov. Her ligger der også en museeumsbygning med el-genstande helt fra starten! Her kan man desuden  se den nuværende aktuelle elproduktion i Danmark på en storskærm.

Hele anlægget ligger i et flot landskab, der præsenterede sig i det fine solskinsvejr. Dagen blev afsluttet i kafeen med kaffe og hyggesnak. Her er der også et par billeder fra turen.

Besøg hos DR-Aarhus den 15. maj 2017

Det lykkedes at få en aftale med et besøg hos DR Arhus som mange har været involveret i opførelsen af for en del år siden. Vi var 24 deltagere heraf 10 ledsagere.

Med en kontakt til den kendte radiovært Nis Boesdal fik vi en meget levende rundvisning hvor han fortalte om de forskellige afdelinger og sin egen karriere hvor han startede som fejedreng! Han fortalte om de kommende ændringer i DR enheder hvor en hel del flytter til Aarhus fra København. Vi sluttede af med en kop kaffe i gårdhaven i det flotte solskinsvejr. Der er et par billeder fra besøget.

Forårsfrokost og Generalforsamling 4. april 2017

Så var det tid for forårsfrokosten og den årlige generalforsamling. Der var meget fint fremmøde med 22 deltagere. Generalforsamlingen blev ledet af Jens Jørgen Høgsberg og med beretning, regnskab og valg af bestyrelsesmedlemmer gik det planmæssigt. Se referat fra årets generalforsamling.

Efter generalforsamling nød vi frokosten, der i år var sat op af den nye kok i køkkenet Morten og det var den vanlige nydelse. Efter frokost kom Morten Thomassen og fortalte om det nye arkitekt tiltag, der er sket ved opkøb af Sahl-arkitekter, der indgår som en afdeling på kontoret. Det er jo en ny situation at arkitektydelsen også er med i den ydelse, som Rambøll kan levere.

Besøg Aarhus Domkirke og Vikingemuseet 7. marts 2017

Vi havde et fint besøg i Aarhus Domkirke hvor mange går forbi, men ikke kender de historier, der er knyttet til kirken. Der var flot tilslutning med 22 deltagere og det var måske fordi der også var afslutning på Teaterbodegaen med frokost!

Vi fik en aftale med rundvisning af kirketjener Per Mathiassen, der var fuld af beretninger om kirkens mange spændende elementer, 40 epitafier, flot altertavle der kunne vendes med 4 billeder afhængig af kirkeåret, landets største orgel og i det hele taget en imponerende bygning, som det havde taget næsten 100 år at bygge. Vi sluttede af med et besøg i tårnet for dem der havde lyst og kræfter. Herefter gik vi over i Vikingemuseet på den anden side af torvet og så en spændende udstilling af udgravningen af Aarhus by på netop det sted helt tilbage fra byens grundlæggelse. Frokosten med stjerneskud, pariserbøf og stegt flæsk med persillesovs blev en god og hyggelig afslutning på dagen.

Efterårsfrokost den 2. nov. 2016

Efterårsfrokosten havde en rigtig fin tilslutning med 22 deltagere. Her havde vi deltagelse af vores nye medlem Dorte Dincher og Lena Krog Hansen, der nu er gået på pension. Der var goddag til Morten, der afløser Jesper i køkkenet og det var en fin servering Morten leverede.

Efterfølgende var der et indslag om Letbanen af Lars Kellermann og Flemming Kristensen, der beskrev Rambølls planer for letbaner og specielt den aktuelle letbane i Aarhus, der skal åbne i 2017.

 

Indlæg om Den Gamle By den 7. sept 2016

Vores tidligere kollega Keld Olsen var inviteret til at komme og give et indlæg om de aktiviteter, han har med opbygning af det, der hedder "Den Moderne By". Han gav en levende beretning om de betydelige arbejder, der er i gang suppleret med et flot billedmateriale. Indlægget var en direkte opfordring til at vi skal ned og se hvad der sker.En af de meget specielle øvelser var indhejsning af  DSB lokomotivet Litra F, der indgår i Aarhus bymuseum.

 Adgang er gratis for pensionister i Aarhus kommune, det er de dog ikke mere fra 2017!

 

Forårsudflugt til Silkeborg og Himmelbjerget 10. maj 2016

Forårsudflugten gik i år til Silkeborg og med "Falken" en sejltur på søerne til Himmelbjerget. Vi var 23 deltager, der fik en rigtig flot og god oplevelse. Vi startede i Aarhus i bus til Silkeborg medbringende forsyninger fra Jesper til den frokost, vi skulle have på båden. Solen skinnede på hele turen, så vi nød den flotte udsigt til søbredderne med de fine huse. Vi lavede et stop ved Slåen sø med en kort gåtur ind til søen, der ligger flot i landskabet. Fra anløbsbroen kæmpede vi os op på Himmelbjerget hvor der ventede kaffe fra bussen  og de medbragte kager fra Jesper. På hjemturen havde vi et kort besøg ved Gl. Rye kirke, der ligger flot med udsigt og er speciel med et fritliggende tårn, der er bygget så sent som i 1912. Alt i alt en vellykket tur hvor der kan ses billeder under afsnit  Billeder.

Forårsfrokost og generalforsamling 12. april 2016.

Forårsfrokosten og generalforsamlingen havde rigtig fin tilslutning med 22 deltagere. Generalforsamlingen gik fint med beretning, regnskab og valg til bestyrelsen, Se referat fra generalforsamlingen 2016.

Efter generalforsamling fik vi Jespers lækre servering, kaffe og kage. Vi fik også lejlighed til at fejre Knud Villumsens fødselsdag med fødselsdagssang. Jens Egdal skulle have leveret et indslag om Rambølls situation, men var blevet forhindret, så Jens Thomsen sprang til og fortalte om sit projekt i Sønderborg, et spændende og udfordrende hotelprojekt som Danfoss Fonden er i gang med. Der er billeder fra dagen, som kan ses under afsnit Billeder.

 

Besøg på Psykiatrisk Hospital 27. jan 2016.

Det blev et besøg med meget fin deltagelse. Vi var 25 deltager og fik en vældig spændende oplevelse. Vi mødtes ved Tårnuret og gik op i Kirkesalen hvor Anna Bojsen-Møller gav et engageret indlæg om stedets historie og det virke, hun har haft som præst gennem mange år. Hun fortalte om markante personer, overlæge Semler, der har været drivkraft ved hospitalets etablering i 1852,men også om livet på stedet og om patienten/kunstneren Qvartaci, som vi senere skal opleve på museet.

Efterfølgende så vi festsalen skabt af arkt. Bindesbøll for så at gå til den meget omtalte kirkegård, der ved flytning af hospitalet overvejes nedlagt til fordel for boligbyggeri. Så var der indlagt en kaffepause i stedets hyggelige cafe og til slut så vi Museet, både det der fortæller hospitalets historie, men også kunstmuseet hvor Qvartaci’s billeder udgør en væsentlig del. Vores rundviser var meget engageret og supplerede med et besøg i værkstederne i kælderen, der besøges af opgående patienter, men også udskrevne kan komme der. Det var virkelig en vellykket tur. Der er en række billeder fra besøget.

Besøg på Dokk 1, 25. nov. 2015.

Det blev et meget vellykket besøg på Dokk 1 den 25. nov. med hele 32 deltagere. Lars P. Pedersen gav et spændende oplæg om hvordan projektet er blevet gennemført og beskrev hvordan hans rolle med Rambøll i ryggen har leveret en bygherreledelse, der har sikret at projektet ikke landede som mange offentlige byggerier med store økonomiske overskridelser.Projektet har været et såkaldt Partner-projekt og vi kunne se, at mange rådgivere og entreprenører har været med på forskellige niveauer. Projektet har i alt kostet 2,1 milliard hvor Aarhus kommune står for 1,3 milliard og Realdania for resten.

Huset er et imponerende sted med flotte lokaler med mange aktiviteter bibliotek, borgerservice og store områder for børn. Mange studerende bruger de mange arbejdspladser, der er til rådighed.

Suppleret med maskinmester Peter Sørensen fik vi en rigtig fin rundtur i huset og fik lejlighed til at se områder bag kulisserne, de tekniske anlæg og fra øverste etage var der en fantastisk udsigt over havnen. Så var der det imponerende parkeringsanlæg med 1000 pladser, som nogle af os prøvede at bruge -med at tage afsked med bilen!  og få den igen.

Vi sluttede af med kaffe i vores mødelokale med mulighed for spørgsmål og det blev en rigtig vellykket dag.

Efterårsfrokost den 21. okt. 2015.

Efterårsfrokosten fulgte det kendte program, og vi endte med at blive 22 deltagere. Vi fik en meget flot servering fra Jesper med en udsøgt forret og den gevaldige buffet, som må være en daglig udfordring for huset!

Efter frokosten gav Jens Egdal en orientering om husets situation og der tegner sig en række ændringer i de løbende sager, så status er noget ændret siden i foråret. De lave oliepriser giver væsentlige ændringer inden for Olie-Gas og manglende beslutninger på Femern projekt gør, at der skal sadles om. Generelt er der travlhed og der tjenes forsat penge, så fremtiden er stadig en spændende udfordring.

Besøg hos Vagn Bundgaard den 19.aug. 2015

På en solskinsdag den 19. august var vi 18 deltagere, der samledes hos Vagn Bundgaard på hans ejendom i skoven øst for Randers. Det blev en rigtig fin dag hvor Vagn viste rundt og vi fik en flot tur langs Randers fjord. Den medbragte madpakke blev sat til livs på den hyggelige terrasse og efterfølgende så vi Vagns bloksav-anlæg, der kan lave nogle flotte træbjælker. Vi fik også en beretning om stedets historie, ejendommen er oprindelig bygget af stabsdyrlægen for Randers Dragonerne og det kan være forklaringen på den usædvanlige stilart.Tilsidst blev der taget foto af deltagere på terrassen mod haven i bedste slotsstil.

Besøg i Aalborg, Musikkens hus m.m. den 26. maj 2015

Den 26. maj havde vi en vellykket bustur til  Aalborg med besøg og rundvisning i Musikkens hus, rundvisning i Nordkraft huset, som Rambøll også har været involveret i. Jens Thorsen fra Rambøll Aalborg viste os rundt på arealerne. Det var en imponerende oplevelse at se hvordan havnefronten er blevet ændret med spændende bygninger og opholdsarealer. Vi klarede frokosten i  restaurant Sanya, der lå tæt på.

Vi fik en særlig fin modtagelse på toppen af Nordkraft hvor Jens Chr. Schmidt huserer som bestyrelsesformand for turistforeningen, herfra var der en utrolig flot udsigt over byen. En rigtig fin tur med god stemning i bussen.

Forårsfrokost og generalforsamling den 14. april 2015

Vi havde den vanlige forårsfrokost med generalforsamling inden. Der var pæn deltagelse og generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Kirsten, Jens og Peer var på valg. Peer ønskede ikke at forsætte så Hanne Pedersen blev valgt og Jens og Kirsten blev genvalgt. Ole Olsen blev genvalgt som suppleant.

Efter generalforsamlingen var der den traditionelle forårsfrokost.

Herefter gav Jens Egdal  et indslag om den øjeblikkelige situation, der ser fornuftig ud, men der er store planer og Rambøll er er stort firma med interesser i mange lande.

Herefter var der indlæg af  Hanne Birk Madsen, om miljøområdet og køb af det amerikanske firma Environ, der er en satsning inden for vand og miljø og mulighed for at komme på det amerikanske marked.

Foredrag af Ole Bech om Gellerupplaner den 18. feb.2015

Den 18. feb. lagde vi ud med et indlæg om den kommende Gellerup plan med Ole Bech Jensen, der nu er projektchef i Gellerup Boligforening. Det blev et meget spændende indlæg med gennemgang af de store planer der er med nedrivning og opbygning af nye områder. Det er nogle store planer, der vil ændre meget på området så det er et håb, at det lykkes at fjerne det dårlige omdømme, der er for området.

Aarhus kommune har en række parallelle projekter kørende og Ole havde en kollega med, der berettede om projektet Get2job, der skal prøve at skabe kontakt mellem unge og omgivende virksomheder, så det bliver muligt at få taget hånd om de unge, som har svært ved at komme videre i livet. Vi havde med dette arrangement inviteret kolleger fra Rambøll huset med og det blev en succes vi har ikke helt tal på hvor mange der deltog, men et gæt er 12 fra os og  20 fra huset, så det kan gentages når vi har et relevant emne.

 

Besøg i Navitas huset på havnen den 20. nov

Det blev en spændende tur til Navitas på havnen.Vi var 18 deltagere incl 4 ledsagere og vi fik et godt oplæg af Jens Thomsen, der fortalte om projektets tilblivelse og de trængsler, der havde været under vejs med Pihl & Søn konkurs midt i forløbet.

Der blevet en markant bygning som ramme for Ingeniør- og Maskinmester skolerne samt Incuba, der er en del af Aarhus Universitet.Det har været en stor udfordring med et så omfattende byggeri med den trafik det medførte, men man var klar med en lille forsinkelse, så de mange studerende kunne rykke ind til den fastlagte tid. Der er en fornem udsigt fra alle rum ud over havnen, så de studerennde kan ikke klage over rammerne.

Efter rundvisning gik vi over på Havnens Perle på den anden side af gaden for kaffe og lagkage og det blev en hyggelig afslutning på dagen.

Der er billeder fra besøget.

Efterårsfrokost den 8. okt kl 12.30

Der udsendes indbydelse til efterårsfrokost med seneste tilmelding den 2. okt. 2014.

Meningsmåling om arrangementer.

Vi har i bestyrelsen indsamlet en række emner til arrangementer, som vi vil udsende til medlemmerne for at høre hvilke emner,der skal satses på.

Vi har lavet forskellige typer arrangementer- faglige og sociale med noget varierende tilslutning, så vi vil gerne have lidt mere klare grundlag at planlægge efter ud fra nogle konkrete forslag.

Udflugt til Stutteri Skovfryd ( Jens Præstholm) den 4. juni 2014

Vi havde en plan for at besøge Vagn Bundgaard og se hans landsted i skoven øst for Randers, det har vi til gode næste år, så det blev ændret til et besøg hos Jens Præstholm på Skovfryd i Hadsten, der er et Stutteri og en rideskole for handikappede.

Gruppen blev på 15 deltager, der fik en tur med indtryk, Ejendom med nyt stuehus, egen skov med spisegruppe under egen, mens handikappede ryttere kom forbi. Alle fik en medbragt frokost inkl. drikkevarer! Senere blev hestene vist frem og især året føl, der var meget snakkesalig. Vi sluttede af med en tur til vinmarken,der ligger bag en rugmark, som vi gik gennem i et sprøjtespor, det havde de fleste ikke prøvet. Alt i alt en flot tur i naturen.

Der kommer nogle billeder fra turen  under punktet Billeder.

 

Besøg på Skejby Sygehus DNU den 24. april 2014.

Seniorklubberne  i Aalborg og Aarhus var på et fælles arrangeret  besøg på byggepladsen på DNU. Det var en imponerende byggeplads med vild aktivitet i alle faser, noget var næsten færdigt og andet stak lige op af jorden. Der var styr på det hele også vores deltagernavne skulle checkes. Chr. Nielsen og Finn Mølgaard fortalte om projektet og viste os rundt i en bygning, der er næsten færdig. Tidsplanen er stram og der er pres på økonomien, så det er en udfordrende opgave og være med på projektet. Efter besøget drog vi til Rambøll huset og Anna Søgaard gav en introduktion til husets arkitektur hvorefter vi kastede os over Jespers burgere, så der var ingen der led nød. Der var 11 deltagere fra Aalborg og 11 fra Aarhus.

Under punktet Billeder er der en række fotos fra besøget.

 

Forårsfrokost og Generalforsamling 2.april 2014.

Vi havde den vanlige forårsfrokost med generalforsamling inden. Der var 20 deltagere og generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Leif Flyndersøe og Thue Amstrup blev valgt til i bestyrelsen og Ole Olsen blev suppleant.

Efter frokosten kom Danny Stentoft og gav status på Rambøll´s situation. Der er travlhed over hele linien og man tjener penge og er med i en bred vifte af opgaver.

Under Billeder er der en række billeder fra dagen.

 

Foredrag den 27. Feb. kl 13.30. Den fremtidige transport og infrastruktur i Danmark v/Jens Egdal Rambøll -Transport

Indlæg om planer for transportforholdene i de kommende år.

Jens Egdal gav et meget spændende indlæg om trafikplanerne i Danmark. Han viste på forskellige plancher kapacitet på motorveje og trafikmængder, der viste behov og grundlag for fremtidige beslutninger.

Der er behov for udvidelse af f.eks. E45 kapacitet, men en udvidelse til 3 baner giver en 33% udvidelse mens en hærvejsmotorvej ville give 100% ekstra kapacitet og koste det samme. Det er tankevækkende.

Hans indlæg viste tydeligt, at der mangler politisk beslutningsevne fordi data, oplysninger og planer er der. Togplanen til 28,5 milliard løser ikke meget, mens en Kattegatforbindelse vil virkelig aflaste/lette den betydelige trafik, der er mellem Århus og København. Der er ikke stemning for en ny bro over Vejle Fjord og hvornår er der behov for en ekstra Lillebæltsbro når trafikken fortsat stiger i trekantområdet?

Under Billeder kommer der en række billeder fra foredraget.

 

Foredrag  den 20 nov. kl 16.30: Rette og krumme linjer i arkitekturhistorien v/ Ivan Taftebjerg Jacobsen.

Det blev en rigtig spændende eftermiddag hvor Ivan Taftebjerg indviede os i arkitekturhistorien gennem flere årtusinder. Baggrunden for at man har kunne bygge de imponerende bygninger i Grækenland og senere afslører, at man har kendt til geometriens forskellige former og har udnyttet dem med dygtighed. Vi var på Akropolis i Athen, i domkirken i Firence, Gaudi domkirken i Barcelona og til sidst operaen i Sidney. I alle disse bygværker kunne Ivan angive hvordan forskellige geometriske figurer går igen, cirkler, parabler, paraboloider og afledte former. Det fremgik af nogle meget flotte billeder. Det gav et fantastisk indblik i hvordan det har været muligt at opføre disse bygninger og hvilke enkle hjælpemidler man har haft til rådighed.

Vi havde forsøgt at få deltagere fra huset med til foredraget og det havde været en inspiration for vore kolleger, som idag sidder med udfordrende opgaver, der skal realiseres inden for arkitektur.

Under afsnit Billeder kommer der en række billeder fra foredraget.

 

Efterårsfrokost den 9. okt 2013 kl 11.00

Det er den sædvanlige efterårsfrokost dog i år med rundvisning i huset først

Det blev en spændende dag med rundvisning af Anna Søgaard, der meget levende fortalte om forløbet med at forme den nye del af huset ,så helheden  opfylder de ønskede funktioner.

Ole Bech gav en redegørelse om Rambølls nuværende situation og vi drog hjem med en oplevelse af, at huset er i en god gænge.

 

Lena Krog Hansen's 50-års jubilæum

Lena har 50-års jubilæum i Rambøll og det festligholdes den 12. sept. med overrækkelse af dronningens fortjenstmedalje og efterfølgende reception.

Det blev en meget festlig dag med mange gratulanter og tale af Flemming Bligaard. Der kommer billeder fra dagen.

 

Anholt Vindmøllepark, Mølle-cruise den 7. sept 2013.

En mindre skare drog til Grenå og ombord på Stena Nautica gik det i strålende solskin ud på havet mellem Grenå og Anholt. Vi fik en solid forklaring om hvordan det har været muligt at opføre en møllepark med 111 møller med en meget stram tidsplan. Møllerne er Siemens Windpower på 3,6 MW og en samlet ydelse på 400 MW. Mølleparken er lige blevet officielt indviet af dronningen den 4. sept.Det var et imponerende anlæg, som har krævet alle ingeniørmæssige talenter og udfordringer for de deltagende.

Vi havde en hyggelig tur med mulighed for at tage nogle flotte billeder og en god snak over de udleverede sandwich og en pilsner.

Billeder fra turen kan ses under punkt Billeder og Møllecruise

 

Besøg Marselisborg, Dronningens Have 12. juni 2013 kl 13.00.

Vores næste arrangement er et besøg i Dronningens have ved Marselisborg slot med efterfølgende kaffe på Skovmøllen i Marselisborg skoven. Der er 26 deltagere og heraf 12 ægtefæller/ledsager, så det må siges at være et besøg med flot tilslutning.

Vi havde en meget vellykket dag med en spændende rundgang med forklaringer i Dronningens have. Jørgen Høgstrup fra Aarus kommune gav et levende indblik i samspillet med dronningen, der går meget op i parkens udformning.Det var spændende at se de mange skulpturer og de forskellige områder i parken. Efter besøget var vi til et overdådigt kaffebord på Skovmøllen, boller og 4 slags kager, de fleste fik vist spist mere kage end sædvanligt. Skovmøllen leverede virkelig en flot servering. Der er billeder fra turen under punktet Billeder.

 

Generalforsamling og forårsfrokost 3. april 2013

Vi havde en vellykket generalforsamling med fin deltagelse og engagement. Ole Olsen styrede  med robust hånd slagets gang. Ove Holst ønskede ikke genvalg som suppleant, så ind kom Thue Amstrup. Efter en dejlig frokost kom Ole Beck og orienterede om Rambølls situation og fremtidsplaner, det kører godt og der er mange planer for fremtiden.

 

Rambøll Management Survey den 30. jan. 2013 kl 14.00

Første arrangement i 2013 er et indlæg fra Rambøll Management Survey hvor Carsten Sørensen vil fortælle om hvordan meningsmålinger bliver til og hvordan de kan tolkes.

Det er det  første arrangement hvor ledsagere også  deltager i senior-foreningen, så vi er spændt på hvordan det forløber og hvor mange der deltager. Efter indlægget er der kaffe og hyggesnak, der jo også er en vigtig del af seniorforeningens formål.

Det blev et meget vellykket møde med et spændende indlæg og efterfølgende kaffe. Se billeder fra dagen under punktet "Billeder" ude til venstre.

 

 

Turen til RHO i Ørestaden. den 14. nov 2012

Vi havde en meget vellykket togtur til Ørestaden den 14. nov. og så det nye flotte hus, virkelig imponerende.

Vi var 14 deltagere og fik en fin rundvisning og flot fortæring i Rambøll kantine. Bligaard gav i auditoriet  en virkelig spændende orientering om Rambølls vækst og fremtidsvisioner.

Vi fik en god kontakt med vores kollega klub i København med muligheder for fremtidigt samarbejde.

Der er et antal billeder fra turen under punktet Billeder i listen ude til venstre.

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk